Pinnacle

VMC 117,VMC 137,VMC 147

Je určené na presné a rýchle obrábanie obecných tvarových povrchov, vŕtanie, vyvrtávanie, vystružovanie, rezanie závitov a frézovanie väčších a tvarovo zložitých dielcov. Stroj je postavený na tuhej liatinovej konštrukcii na lineárnych valivých vedeniach, čo zabezpečuje vysokú dynamiku stroja. Automatická výmena nástrojov umožňuje prácu v cykloch. Výhodou tejto modelovej rady je možnosť použitia vretien rôznych výkonov podľa želania zákazníka. Toto centrum vyniká veľkým pojazdom v ose Y=710mm a možnosťou inštalácie ISO50 vretena. Tuhosť stroja zvyšujú tiež 4 vedenia v osi Y

Medzi najprevratnejšie inovácie patrí najmä nový tvar liatinovej konštrukcie stroja, ktorá je spravidla ťažšia o 500 až 1 000 kg voči starším modelom. Taktiež nová konštrukcia stroja umožnuje inštaláciu lineárnych valivých vedení, čo má vplyv na rýchloposuv štandardne pri malých centrách už od 30m/min. Nová konštrukcia umožňuje inštaláciu vretena ISO50 od modelu VMC950 a taktiež inštaláciu mohutnejších pohonov vretena, kde pohon vretena 18,5 kW spolu s dvojstupňovou automatickou prevodovkou nie je problém.

 

HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
modelVMC 117VMC 137VMC 147
Pojazd stola v osi X (mm)
1 140
1 300
1 400
Pojazd stola v osi Y (mm)
710
Pojazd vreteníka v osi Z (mm)
610
Upínacia plocha stola (mm)
1 300 x 700
1 500 x 700
1 600 x 
700
Maximálne zaťaženie stola (kg)
1000
1200
1500
Vzdialenosť čela vretena od stola (mm)
100 - 720
Rýchloposuv v osiach X,Y, Z (mm.min-1) 24(30) / 24(30) / 24
Otáčky vretena ISO40 (ot.min-1)
40 - 8 000
Otáčky vretena ISO50 (ot.min-1)
40 - 6 000 (8 000)
Kužel vretena DIN 69871
ISO40 / ISO50
Výkon pohonu vretena 30%ED (kW)
7,5/11 / 11/15
 
Počet nástrojov v zásobníku ISO40 (ks)
      20 / 24 (30)
Počet nástrojov v zásobníku ISO50 (ks)
24 / 32 
Maximálny priemer nástroja v zásobníku ISO40 (mm)
145 / 90 (75)
Maximálny priemer nástroja v zásobníku ISO50 (mm)
65 / 127
Maximálna dĺžka nástroja v zásobníku ISO40 (mm)
 
250
Maximálna dĺžka nástroja v zásobníku ISO50 (mm)
300
Max. hmotnosť nástroja pri aut. výmene ISO40/ISO50 (kg)
8 / 15
Výška stroja (mm)
3 000
3 000
3 000
Hmotnosť stroja (kg)
9 000
10 000
11 000
Rozmery pôdorysu stroja (mm)
3250 x 3080
3490 x 3080
3890 x 3080
Celkový príkon stroja (kVA)
30
Objem chladiacej emulzie (l)
300
Spotreba vzduchu (kg / cm2)
6
T drážky (šírka x vzdialenosť x počet) (mm)
18 x 125 x 5
SUPPORT

PROSPEKTY:

VMC_LV-series.pdfVMC_LV-series.pdf
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder