eu socialna implementacna agentura zamestnanost a socialna inkluzia

Spoločnosť MIKRON SLOVAKIA, s.r.o. realizuje projekt

„Zvyšovanie zručností zamestnancov spoločnosti MIKRON SLOVAKIA s.r.o.“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Typ projektu: neinvestičný, dopytovo orientovaný projekt
Názov Operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Trvanie projektu: September 2010 – január 2012

„PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ“

Viac informácií nájdete na www.esf.gov.sk (riadiaci orgán) a www.sia.gov.sk (sprostredkovateľský orgán).

LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder