OCD3240, OCD3260, OCD3210, OCD32150, OCD32200

 

Automatické CNC hrotové brúsky

 

Koncepcia automatických CNC hrotových brúsok PALMARY, ktorá obsahuje prvky ako sú liatinová konštrukcia, hydrostatické uloženia vretena a hydrodynamické uvedenia, spĺňa tie najprísnejšie kritériá na dosiahnutie stabilného veľmi presného chodu. Materiál brúsneho vretena je vysoko kvalitná oceľ SNCM-220. Vreteno je uložené v hydrostatických ložiaskách, je pevne uložené v uzavretej tlakovej náplni. Vďaka tomu sa nedotýka žiadnych kovových častí a preto nedochádza k tepelným dilatáciam, vibráciam a opotrebeniu. Hydrostatické mazanie klzných vedení saní zabezpečuje rovnomernú automatickú distribúciu maziva.

Riadiaci CNC systém FANUC komunikuje s obsluhou v českom jazyku a obsahuje predprogramované brúsne cykly. Následná simulácia procesu prakticky vylučuje chyby nesprávneho nastavenia operácie a tým zabraňuje kolízii.

Brúsky je možné dovybaviť bohatým príslušenstvom ako je zariadenia na brúsenie otvorov, GAP control - protikolízny systém, dotykové sondy, automatické alebo poloautomatické vyvažovanie brúsneho kotúča, sledovanie presnosti brúsenia s INTIME korekciou a dalším príslušenstvom.

Zariadenie na brúsenie vnútorných otvorov: Zariadenie na nachádza na pravej strane stroja a v prípade potreby ho obsluha mechanicky sklopí do pracovnej polohy. K dispozícii je celá rada rýchlovretienok, ktoré je možné do zariadenia použiť. Základná rada rýchlovretienok je s otáčkami 6000 ot/minj až po 50.000 ot/min

OCD-3260
HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Špecifikácia OCD3240 OCD3260 OCD3210 OCD32150 OCD32200
Vzdialenosť medzi hrotmi 400 mm 600 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm
Obežný priemer nad lóžom ∅320/∅420mm ∅320/∅420mm ∅320/∅420mm ∅320/∅420mm ∅320/∅420mm
Max. priemer brúsenia ∅300/∅400mm ∅300/∅400mm ∅300/∅400mm ∅300/∅400mm ∅300/∅400mm
Max. zaťaženie hrotov 100 kg/150kg 100 kg/150kg 100 kg/150kg 100 kg/150kg 100 kg/150kg
Brúsny vreteník          
Minimalný programovateľný inkrement 0,0001 mm 0,0001 mm 0,0001 mm 0,0001 mm 0,0001 mm
Rýchloposuv 10 m/min 10 m/min 10 m/min 10 m/min 10 m/min
Brúsny kotúč ∅405 x 50-75 x ∅127 ∅405 x 50-75 x ∅127 ∅405 x 50-75 x ∅127 ∅405 x 50-75 x ∅127 ∅405 x 50-75 x ∅127
Max. otáčky 2123 ot/min 2123 ot/min 2123 ot/min 2123 ot/min 2123 ot/min
Pracovné vreteno - unášací vreteník          
Rozsah natáčania od -30° do 90° od -30° do 90° od -30° do 90° od -30° do 90° od -30° do 90°
Kužeľ MK4 MK4 MK4 MK4 MK4
Rozsah otáčok 5 - 800 ot/min 5 - 800 ot/min 5 - 800 ot/min 5 - 800 ot/min 5 - 800 ot/min
Max. hmontnosť obrobku vrátane držiaka 35 kg/Max: 150 mm 35 kg/Max: 150 mm 35 kg/Max: 150 mm 35 kg/Max: 150 mm 35 kg/Max: 150 mm
Koník          
Kužeľ MK4 MK4 MK4 MK4 MK4
Výsuv pinoly 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Stôl          
Rýchloposuv 10000 mm/min 10000 mm/min 10000 mm/min 10000 mm/min 10000 mm/min
Možnosť naklopenia stolu  od 0° do 12°  od 0° do 12°  od 0° do 10°  od -3° do 8°  od -3° do 10°
Minimalny programovateľný inkrement 0,0001 mm 0,0001 mm 0,0001 mm 0,0001 mm 0,0001 mm
Výkony motorov          
Výkon pohonu brúsneho kotúča 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW
Výkon pohonu pracovného vretena 0,8 kW 0,8 kW 1,3 kW 1,3 kW 1,3 kW
Váha stroja kg 3300kg 3600kg 4300kg 4800kg 6000kg

 Excentrické brúsenie kľukového hriadela s podpornou lunetou(medzioperačné meranie)

Excentrické brúsenie kľukového hriadela s podpornou lunetou(medzioperačné meranie)

 Brúsenie časti valcovej plochy

Brúsenie časti valcovej plochy

 Zariadenie na brúsenie vnútorných otvorov obsahuje prídavné brúsne vretienka
 týchto parametrov:

Zariadenie na brúsenie vnútorných otvorov obsahuje prídavné brúsne vretienka týchto parametrov:

 Operácie vnútorného brúsenia:

Operácie vnútorného brúsenia:
SUPPORT

PROSPEKTY:

OCD sériaOCD séria
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder