KOVOVÝROBA

Kovovýroba - hala

Všetko začalo 10.9.1990 kedy sa zápisom do živnostenského registra zaregistrovala živnosť S&S SUCHARDA. Firma S&S SUCHARDA bola zameraná na kusovú výrobu náhradných dielov. Podnikanie sa nezačínalo ľahko, nakoľko sme nedisponovali žiadnym kapitálom a podarilo sa nám vybaviť úver v Komerčnej banke na nákup jedného malého manuálneho sústruhu maďarskej výroby E2N  a malej nástrojárskej frézy rumunskej výroby. S výrobou náhradných dielov prevažne pre SLOVNAFT a.s. Bratislava sme začali v skromných podmienkach ako väčšina výrobcov v tej dobe v garáži pod bytom. V týchto priestoroch sme vydržali 2 roky a od 1.1.1992 sa firma presťahovala do Bánova pri Nových Zámkoch, kde sa postupne výroba rozširovala do súčasných rozmerov. Postupom času firma zvyšovala počet strojných zariadení ako aj zamestnancov.

Výroba sa orientovala na kusovú a malosériovú výrobu veľmi zložitých súčiastok a náhradných dielov. Vyrábali sme náhradné diely, ktoré boli vysoko technicky aj výrobne náročné a tým sme držali krok pred konkurenciou. V roku 1996 nastal zlom v orientácii výroby, nakoľko došlo k zmene trhu a nebola taká požiadavka na dodávku zložitých náhradných dielov, nakoľko sa postupne obmedzovala výroba u našich odberateľov. Museli sme sa zamerať a prejsť z kusovej výroby náročných dielov na malosériovú a sériovú výrobu súčiastok a dielov na zákazku. Toto vyvolalo aj zmenu strojového  parku, ktorý  tvorili spočiatku konvenčné stroje. S postupnou zmenou a rozvojom podniku sa menil aj výrobný program. Zvyšoval sa podiel tvarovo zložitých a rozmerovo presných výrobkov vyrábaných vo väčších sériách.

Od roku 1996 firma pri rozširovaní strojového parku systematicky nakupovala väčšinou CNC stroje. V súlade s tým sa zvyšoval počet kvalifikovaných pracovníkov. 

Od roku 2007 bola firma pretransformovaná na s.r.o. S názvom S&S Kovovýroba s.r.o funguje do dnes. Do dnes sa pracuje v prípade potreby v trojzmennej prevádzke na 23 CNC strojoch. V roku 2007 až 2009 pracovalo vo firme viacej ako 100 zamestnancov. V súčasnosti firma zamestnáva viac ako 40 zamestnancov v kovovýrobe.

Súčasťou výroby je kontrolné a meracie stredisko, ktoré zaručuje vysokú kvalitu našich výrobkov.

Pri technologickej príprave výroby a jej riadení sa vo veľkom rozsahu využíva výpočtová technika. Tvorba technickej dokumentácie a podkladov pre CNC stroje je bezprostredne spojená so špičkovým CAD/CAM softvérom.

Strojový park tvorí:

  • Obrábacie centrá: 6 kusov
  • CNC sústruhy: 13 kusov
  • CNC brúsky: 2 kusy
  • Pásová píla: 1 kus
  • Kotúčová píla: 1 kus
Firma sa zameriava na vysokonáročné diely pre strojársky a automobilový priemysel. Je držiteľom certifikátu ISO 9001.

Obrábacie centrá

VMC-810

VMC-810

LCV-760

LCV-760

MCV-1000

MCV-1000

MCV-1270

MCV-1270

MCV-1270

MCV-1270

VMC-2000S

VMC-2000S

CNC sústruhy

LTC-20BM

LTC-20BM

LTC-35CM

LTC-35CM

PKL-150A

PKL-150A

T-6SMY

T-6SMY

VL-750

VL-750

S-80i

S-80i

CNC brúsky

EG-24CNC

EG-24CNC

EJ-29

EJ-29

Kotúčová píla

P-150B

P-150B

P-150B

P-150B

Pásová píla

WG-4033HA

WG-4033HA

WG-4033HA

WG-4033HA

LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder