Výrobca vertikálnych centier PINNACLE

 

má nový smart dotykový display, ktorý je súčasťou ovládacieho panela. Prostredníctvom tohto displaya má operátor zjednodušený prístup k základným funkciám stroja a môže sledovať informácie a kontrolovať:

 

- Stav stroja, informácie o vretene, posuvoch, zaťažení a aktuálnej pozícii osí

- Riadenie vretena a monitorovanie vibrácií vretena (opcia - vyžaduje si dokúpiť hardwérové snímače)

- Nastavenie polotovaru a informácie o čase zapnutia stroja a čase obrábania

- Manažovania času konkrétneho operátora a konkrétnych úloh

- Nastavenie merania sondami

- Údaje o výmene nástroja a palety

- Nastavenie chladenia a príslušenstva

 

 

 

 

 NOVINKA V PRAXI

 

 

 

LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder