600 CAMEL X-CNC-2000

DVOUSLOUPOVÉ - DĚLENÍ TRUBEK

Vysoce produktivní automatická dvousloupová, hydraulicky ovládaná pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu.

Unikátní konstrukce pásové pily, s třemi kladkami pro vedení pilového pásu. Tato koncepce umožňuje vysokou prostupnost ramene s pilovým pásem nakloněným o 10 stupňů  proti základně svěráku. Díky této vlastnosti je stroj předurčen k výkonnému dělení profilů H, L , a čtyřhranných i kulatých trubek.

Varianta X-CNC v základním provedení nabízí 64-ti bitový řídící systém, zajišťující automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní a dolní polohy ramene, zobrazení řezné rychlosti a rychlosti posuvu do řezu. Řídící systém připraven pro komunikaci s externím příslušenstvím-možnost uložení až 99 programů, každý program 99 řádků (různé délky a různé počty kusů).

Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech.  Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů.

picture
             
  600 x x x x x
  400* x x x x x
  600x510 x x x x 600x415

*doporučené hodnoty

         
3x400V 4,0 20-100 6230x41x1,3 2580+1350*

* pila exportována na dvě části

         
4300 3570 2850 2460 800

Konstrukce:

 • Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
 • Rameno pily je vedeno pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí 2 hydraulických válců. Použití 3 po litinových kladek.
 • Rameno používá inkrementální  čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.  Horní pracovní poloha ramene je nastavena řídícím systémem automaticky po zadání rozměrů řezaného materiálu.
 • Čelist pevného svěráku s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem, která upíná materiál před řezem. Hydraulická regulace tlaku svěráku.  
 • Velmi tuhý podavač s krokem podání 2000 mm se pohybuje po čtyřech kolejnicích lineárního vedení, pomocí kuželočelní převodovky, ozubeného kola a ozubeného hřebene.
 • Pohon podavače: elektromotor s mechanickou brzdou, frekvenční měnič.
 • Indikace polohy podavače pomocí rotačního inkrementálního čidla, které snímá otáčky výstupní hřídele převodovky.
 • Čelisti svěráku jsou robustní ocelové svařence. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Pohyb čelistí po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce.  Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je krátkozdvihová (uvolňuje svou pozici při podávání tyče, tím nedochází k opotřebení čelisti a prokluzu materiálu).  Krátkozdvihová čelist  = bezkontaktní podávání křivého materiálu.
 • Celou pilou prochází válečkový dopravník podpírající polotovar v celé délce pily. Válečková dráha podavače: ložiskové domky válců jsou montovány do podstavce = velká robustnost a přesnost.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu karbidových deskách.
 • Nosník posuvného vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu.  
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - což umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu.
 • Elektromotorem poháněný čistící kartáč pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní.  Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 15-80. m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém pro emulzi, vedenou do vodítek pásu.
 • Robustní podstavec je uspůzoben pro manipulaci pomocí jeřábu.
 • Mikrospínač napnutí pásu a otevření krytu
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem MAHLER, jehož součástí je systém Pegas ARP, umožňující automaticky regulovat řeznou rychlost v závislosti na odporu řezaného materiálu, který je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů.   Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako obvodová rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Regulace řezného posuvu je realizována hydraulickým škrtícím ventilem s řízením pomocí servomotoru. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv  (mm/minutu ) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě ) hydraulického oleje.
 • Hydraulická centrála ovládá funkce  pily.  Pohybuje ramenem do řezu, zdvihá rameno, otevírání a zavírání hlavní svěráku.  Obsahuje regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku.

Základní výbava stroje:

 • RTS - regulace tlaku svěráku
 • LIGHT - osvětlení pracovního prostoru
 • pilový pás
 • Frekvenční měnič
 • sada nářadí
 • návod k obsluze na CD

Pracovní cyklus:

 • Pomocí tří tlačítek DIR, PGM, RUN nastavení řezných parametrů, požadované délky ( délek ) a počet kusů, které má pila nařezat.
 • Start automatického cyklu
 • Volba Prvního řezu nebo Prvního podání.
 • Potvrzení výšky řezaného materiálu uvedené na displeji
 • Podavač jede na cílovou pozici, upíná materiál
 • Otevírá se pevný svěrák
 • Podavač  podává materiál, pevný svěrák upíná materiál
 • Rameno pily ( pilový pás ) realizuje řez
 • Pohyb ramene nahoru
 • Opakování automatického cyklu
SUPPORT

PROSPEKTY:

CAMEL X-CNC-2000CAMEL X-CNC-2000
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder