700x750 HERKULES X

DVOUSLOUPOVÉ - DĚLENÍ PLNÝCH MATERIÁLŮ

Vysoce produktivní poloautomatická dvousloupová pásová pila s kompletním hydraulickým ovládáním.

Varianta X v základním provedení nabízí 64-ti bitový řídící systém, zajišťující automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní polohy ramene, zobrazení řezné rychlosti a rychlosti posuvu do řezu. Řídící systém připraven pro komunikaci s externím příslušenstvím.

Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech. Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů.

picture
             
  700 x x x x x
  700 x x x x x
  750x700 x x x x 750x450

*doporučené hodnoty

         
3x400V 11,0 15-80 7680x67x1,6 5950
           
3800 1950 1950 2700 2300 615

Konstrukce:

 • Pásová pila má robustní konstrukci, která předurčuje modely Herkules k využití karbidových pilových pásů. Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Robustní ocelové kladky skloněné o 25 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno pily používá inkrementální  čidlo pro vyhodnocení řezného posuvu a výšky pilového pásu nad rovinou svěráku.
 • Pracovní polohy ramene: Koncový spínač pro nastavení dolní polohy.  Horní pracovní poloha ramene je nastavena automaticky pomocí optického čidla umístěného pod pilovým pásem. Rameno pily se při startu každého řezu pohybuje řezným posuvem. Rychloposuv ramene je možné aktivovat pouze v manuálním režimu. Tím je minimalizována chyba lidského faktoru či chyba mikrospinačů.
 • Svěrák je robustní ocelový svařenec a čelisti zajišťují bezpečné řezání materiálu. Pohyb čelistí po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - což umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu, vodítky pásu s tvrdokovovými destičkami a horním vedením pásu kaleným kroužkem na jehličkovém ložisku.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací obvodové rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem. Pozor:Pohon s planetovou převodovkou odpovídá pohonu se šnekovou převodovkou a  motorem cca dvojnásobného výkonu.
 • Chladící systém pro emulzi, vedenou do vodítek pásu.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky .
 • Mikrospínač napnutí pásu a otevření krytu
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem MAHLER, který ovládá řez pily ve dvou základních režimech: BIMETAL a KARBID
 • Regulace řezného posuvu je realizována hydraulickým ventilem s řízením pomocí servomotoru. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv  (mm/minutu) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
 • Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Bezpečnostní modul Siemens a autodiagnostikou.
 • Pracovní pohyby ovládá hydraulická centrála. Centrála obsahuje regulační ventily pro nastavení tlaku svěráku.

Základní výbava stroje:

 • osvětlení pracovního prostoru
 • frekvenční měnič
 • pilový pás
 • sada nářadí
 • návod k obsluze na CD

Pracovní cyklus:

Po odstartování stroj upne svěráky, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a pila se zvedne se do zvolené horní polohy a otevře svěráky. Obsluha zakládá, podává a odebírá materiál.

Príslušenství

príslušenstvo

700-VTH Hrablový vynašeč třísek
BOX-PCS Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TRI Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TAH Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.
700-HP Hydraulické horní upínání na hlavním svěráku. Pomocí hydraulického válce utáhne polotovar ve vertikálním směru.
MINI LUBE Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.
LASER LINE Laserová linka promítaná do místa řezu.
700-ABP Automatické, bezkontaktní nastavení pracovní polohy.
700-CMU Otevření zóny řezu při pohybu pilového pásu do horní polohy.
700-KKR Kontrola kolmosti řezu.
700-RDT 2000/800 Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 800 mm. Statická únosnost 2000 kg/m.
700-RDM 2000/800 Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Délka 2000 mm, šířka 800 mm, nosnost 2000 kg/m.
700-RDML 2000/800 Prodlužovací robustní dráha montovaná k RDM 2000/800. Délka 2000 mm, šířka 800 mm, nosnost 2000kg/1m.
700-RBR Boční váleček pevný, výška 650 mm s vlastním ocelovým rámem.
700-RBRS Boční váleček posuvný výška 650 mm, s vlastním rámem a posuvným vedeníém, fixovaný 2 ks T -matic.
700 V Válec válečkové dráhy RDT, vložený do mezer.
700 VN Povrchová úprava válce na tvrdost 55 HRc. Cena za 1 kus válce.
700-TDT 2000/800 Vstupní nebo výstupní extra robustní dráha. Šířka 800 mm, délka 2000 mm, 8 válců. Nosnost 7000 kg/m. Možnost montáže dalších segmentů. Součástí 1 ks vertikálního válce RBR. Povrchově upravené válce - tvrdost 55 HRc.
700-TDM 2000/800 Extra robustní dráha s pohonem. Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčniho měniče. Šířka 800 mm, délka 2000 mm, 8 válců. Možnost montáže dalších segmentů. Součástí 1 ks vertikálního válce RBR. Povrchově upravené válce - tvrdost 55 HRc.
700-TDM-L 2000/800 Extra robustní prodlužovací 2m segment montovaný k TDM. Šířka 800 mm, délka 2000 mm, 8 válců. Nosnost 7000 kg/m. Součástí 1 ks vertikálního válce RBR. Povrchově upravené válce - tvrdost 55 HRc.
OZP 2000 Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délky 2m.
OZP-D 2000 Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky, délky 2m.
OZS 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Měření délky měřítkem a ryskou.
OZS-D 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Zobrazení nastavené délky digitálně.
OZP-L Prodloužení odměřování OZP o 2 m.
OZD-L Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.
700 - QPARTS Sada rychle se opotřebitelných dílů: * 8 ks Vidiová deska boční 765000,HF10 * 8 ks Šroub k vid. desce US14 * 8 ks Ložisko 6205 2RS1 /SKF/- * 2 ks Ložisko RNAST 17 * 2 ks 1200-VOD-CEP-PAS – čep pro vodící kroužek pilového pásu ve vodítku
700 - NAV Tištěná verze návodu k obsluze.
SUPPORT

PROSPEKTY:

700x750 HERKULES X700x750 HERKULES X
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder