440x600 HORIZONTAL SHI

DVOUSLOUPOVÉ - ÚHLOVÉ ŘEZY

Poloautomatická dvousloupová pásová pila s kompletním hydraulickým ovládáním. Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku 7 stupňů. Vyšší výkon při řezání profilů i plných materiálů, vyšší životnost pilového pásu, vyšší výkon při řezání plných materiálů. Svěrák s dělenou čelistí, která upíná materiál před i za řezem (kolmé řezy). Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech, úhlové řezy plynule nastavitelné o od -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo.

Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů. Vzhledem ke své robustní konstrukci nalezne oblibu v průmyslových provozech. Stroj vybaven řídícím systémem s PLC MITSUBISHI a funkcí automatické regulace posuvu BRP.

picture
             
  470 475 330 475 305 x
  250* 180* 130* 180* 130* x
  610x410 490x415 320x410 495x415 305x425 610x255

*doporučené hodnoty

         
3x400V 4,0 20-100 6060x34x1,1 1685
         
3500 1760 2200 2135 800

Konstrukce:

Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.

 • Rameno pily je vedeno v lineárních ložiskách (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností.
 • Pracovní pohyb mezi horní a dolní polohou je regulovaný mikrospínači = manuální nastavení. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno automaticky vrátí do zadané horní polohy
 • Svěrák s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem s dělenou čelistí, která upíná materiál před i za řezem (kolmé řezy).
 • Natáčecí stůl pro úhlové řezy s obrobenými vodícími plochami podstavce. Nastavení úhlů velmi jednoduše aretovatelné mechanicky. Obecné úhly nastaveny pomocí noniusu.
 • Vedení pásu ve vidiových deskách.
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 7o. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku. Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Nastavení polohy vodítka je manuální.
 • Pila je vybavena automatickou indikací správného napnutí pilového pásu, pás se napíná v základním provedení pily manuálně.
 • Pasivně poháněný čistící kartáč pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém pro emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí LocLine systému přímo do řezné drážky
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky.
 • Mikrsopínač napětí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Externě umístěný ovládací panel nezávislý na poloze točny při úhlové řezu.
 • Ovládání 24 V
 • Hydrocentrála umístěna vně podstavce - lepší chlazení a lepší přístup. Hydraulická centrála ovládá funkce pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání hlavního svěráku. Pilu možno dovybavit regulací tlaku svěráku.
 • Řídící systém s PLC MITSUBISHI

Standardní příslušenství stroje:

 • frekvenční měnič
 • pilový pás,
 • sada nářadí,
 • návod k obsluze.

Pracovní cyklus:

Po odstartování se upne svěrák, provede se řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy a otevře se svěrák. Obsluha zakládá, posouvá a odebírá materiál.

Príslušenství

440x600-PVP Podpěrný válec materiálu na podstavci pily , uložený na lineárním vedení - vstupní strana
440x600-PVZ Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - výstupní strana.
440x600-PUH Hydraulické natáčení ramene.
440x600-RTS Regulace tlaku svěráku.
440x600-NPH Hydraulické napínání pilového pásu.
440x600-VTT Vynašeč třísek pro dlouhé třísky – nerez … Součástí je jeden kus BOX-TRI.
BOX-PCS Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TRI Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TAH Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.
440x600-HPP Hydraulické horní upínání. Pomocí krátkozdvihového hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru.
MINI LUBE Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzi, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.
LASER LINE Laserová linka promítaná do místa řezu.
500x750 RNT Přední bezpečnostní kryt.
500-RDT 1000/620 Vstupní nebo výstupní dráha robustní. Délka 1000 mm, šířka válců 620 mm, 3 válce, statická únosnost 1 700 kg/m.
500-RDT 2000/620 Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 2000 mm, šířka válců 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m.
440x600-RDP-2000/620 Vstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM. Délka 2000 mm, šířka 620 mm, 6 válců, nosnost 1700 kg/m.
440x600-RDZ-2000/620 Výstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM. Délka 2000 mm, šířka 620 mm, 7 válců, nosnost 1700 kg/m.
450x600-VZMP Válečková dráha délky 2000 mm, šířka 620 mm s pasivnícmi válci a 1 válcem, poháněným. Elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení vá
450x600-VZMZ Válečková dráha délky 2000 mm, šířka 620 mm s pasivnícmi válci a 1 válcem, poháněným. Elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení vá
500-VZM Válečková dráha délky 900 mm, šířka 620 mm s 1 ks pasivních válců a 1 válcem, poháněným. Elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení
500-RBR Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 87 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT
450-RBRS Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 620 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 87 mm.
500-RDH Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg.
500-V Válec válečkové dráhy RDT, vložený do mezer.
OZP Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délky 2m.
OZP-D Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky, délky 2m.
OZS Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Měření délky měřítkem a ryskou.
OZS-D Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Zobrazení nastavené délky digitálně.
OZP-L Prodloužení odměřování OZP o 2 m.
OZD-L Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.
440-QPARTS Sada rychle se opotřebitelných dílů:
440x600-NAV Tištěná verze návodu k obsluze.
PAL4 Balení na paletě 1,5 m x 3,5 m.
SUPPORT

PROSPEKTY:

440x600 HORIZONTAL SHI440x600 HORIZONTAL SHI
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder