400x400 HERKULES X

DVOUSLOUPOVÉ - DĚLENÍ PLNÝCH MATERIÁLŮ

NOVINKA 2014 - PLNĚ KAPATOVANÁ SHI PILA!
POZOR NEJŠIŘŠÍ NABÍDKA STANDARDNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PILY!

Vysoce produktivní poloautomatická dvousloupová pásová pila s kompletním hydraulickým ovládáním.

Varianta X v základním provedení nabízí 64-ti bitový řídící systém, zajišťující automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní polohy ramene, zobrazení řezné rychlosti a rychlosti posuvu do řezu. Řídící systém připraven pro komunikaci s externím příslušenstvím.

Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech. Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů.

picture
             
  400 x x x x x
  400* x x x x x
  400x400 x x x x 400x250
  400x400 x x x x 400x250

*doporučené hodnoty

         
3x400V 4,0 20-100 5580x41x1,2 1950
           
2900 1450 1450 2250 2250 800

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.
 • Tuhý rám pily, uložení sloupů těsně u upínacího svěráku a pilový pás v těsné blízkosti sloupů minimalizují vibrace a umožňují maximální řezný výkon stroje.  
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání. Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců. Robustní litinové kladky skloněné o 25 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno používá inkrementální  čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.  Horní pracovní poloha ramene je nastavena řídícím systémem automaticky po zadání rozměrů řezaného materiálu.
 • Hlavní svěrák pro upnutí materiálu používá vyspělou konstrukci s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem a čelistí uloženou na lineárním vedením.
 • Čelist hlavního svěráku je dělená, tj. upíná polotovar před i za řezem
 • Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku přímo do vynašeče třísek.

Standardní výbava stroje:

 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - což umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu.
 • Vodítka pásu s tvrdokovovými destičkami.
 • Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné polohu vodítka manuálně nastavovat. Nosník vodítka je uložen pomocí lineárního vedení.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací obvodové rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem. Pozor: Pohon s planetovou převodovkou odpovídá pohonu se šnekovou převodovkou a  motorem cca dvojnásobného výkonu.
 • Chladící systém pro emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí LocLine systému přímo do řezné drážky
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky.
 • Mikrospínač napnutí pásu a otevření krytu
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem MAHLER, který ovládá řez pily ve dvou základních režimech: BIMETAL a KARBID.
  • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je realizován systémem Pegas ARP, který automaticky reguluje řezný posuv v závislosti na odporu řezaného materiálu. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
  • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí bimetalovými nebo karbidovými pilovými pásy. Jako pojistku v režimu KARBID, při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém používá regulaci řezného posuvu Pegas ARP, která automaticky reguluje řezný posuv v závislosti na odporu řezaného materiálu. V tomto případě řídicí systém sníží řezný posuv na polovinu a dokončí řez.
 • Regulace řezného posuvu je realizována hydraulickým ventilem s řízením pomocí servomotoru. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/minutu ) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě ( viskozitě ) hydraulického oleje.
 • Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako obvodová rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Pracovní pohyby ovládá hydraulická centrála. Centrála obsahuje regulační ventily pro nastavení tlaku svěráku.

Základní příslušenství stroje:

 • 400-LIGHT: Svítilna- lišta s LED  pro osvětlení pracovního prostoru.
 • 400-HPV: Systém pro pohyb vodítka, spojený s čelistí svěráku.
 • 400-DPP: Automatická indikace polohy pilového pásu nad materiálm. Doraz se posouvá po lineárním vedení, ovládaný mikrospinačem.
 • 400-ARP: Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu.
 • 400 ASR: Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný pro použití karbidových pilových pásů.  Ovládáno servomotorem.
 • 400-RTS: Regulace tlaku svěráku, nastavení na hydraulické centrále, indikace na manometru na hydraulické centrále.
 • 400-CK - Elektromotorem ovládaný čistící kartáč, D=150mm, 650 ot./ min.
 • 400-NPH - Hydraulcké napínání pilového pásu
 • osvětlení pracovního prostoru
 • frekvenční měnič
 • pilový pás
 • sada nářadí pro běžnou údržbu
 • návod k obsluze

picture

Pracovní cyklus:

Po odstartování stroj upne svěrák, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy a otevře svěrák. Obsluha pouze posouvá materiál.

Príslušenství

príslušenstvo

400-KKR Kontrola kolmosti řezu (nutný přívod vzduchu 6 bar).
BOX-PCS Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TRI Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TAH Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.
400-HPR Hydraulické horní upínání. Robustní čelist upíná materiál ve svislém směru pomocí hydr. válce a 2 os lineárního vedení.
MINI LUBE Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod vzduchu 6 bar.
LASER LINE Laserová linka promítaná do místa řezu.
400-RDP 1000/450 Speciální vstupní robustní dráha, délka 1000 mm, šířka válců 450 mm, 6 válců, statická únosnost 1 000 kg/m. Součástí 1 kus vertikálního válce 400 RBR.
400-RDZ 1000/450 Speciální vstupní robustní dráha, délka 1000 mm, šířka válců 450 mm, 6 válců, statická únosnost 1 000 kg/m. Součástí 1 kus vertikálního válce 400 RBR.
400-RDZ-SKZ 2000/450 Výstupní robustní dráha se skluzem pro odřezaný materiál. Délka 2000 mm, šířka válců 450 mm, 7 válců, statická únosnost 1 000 kg/m. Součástí dráhy sada krycích plechů – vyplnění mezer mezi válci.
400-RDT 1000/450 Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 1000 mm, šířka 450 mm, 5 válců. Statická únosnost 1000 kg/m.
400-RDT 2000/450 Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 450 mm, 5 válců. Statická únosnost 1000 kg/m.
400-RDM-2000/450 Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Délka 2000 mm, šířka 450 mm, 5 válců, nosnost 1000 kg/m.
400-RDML 2000/450 Prodlužovací robustní dráha montovaná k RDM 2000/450. Délka 2 m, šířka 450 mm, nosnost 1000kg/1m.
400-VZM Elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah.
400-RDH Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg.
400-V Válec válečkové dráhy RDT, vložený do mezer.
400-RBR Boční váleček pevný, s vlastním ocelovým rámem.
400-RBRS Boční váleček posuvný, s vlastním rámem a posuvným vedením, fixovaný 2 ks T -matic.
OZP 1000 Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou, délky 1m.
OZP 2000 Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délky 2m.
OZP-D 1000 Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky, délky 1m.
OZP-D 2000 Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky, délky 2m.
OZS 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Měření délky měřítkem a ryskou.
OZS-D 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Zobrazení nastavené délky digitálně.
OZP-L Prodloužení odměřování OZP o 2 m.
OZD-L Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.
400-OZK Konzola pro podepření přesahující části odměřovacího zařízení.
400 - QPARTS Sada rychle se opotřebitelných dílů.
400 – NAV Tištěná verze návodu k obsluze.
SUPPORT

PROSPEKTY:

400x400 HERKULES X400x400 HERKULES X
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder