400 PROFI A-CNC

DVOUSLOUPOVÉ - DĚLENÍ TRUBEK

Vysoce produktivní automatická hydraulicky ovládaná dvousloupová pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu.

Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech.  Pila má robustní konstrukci, optimalizovanou tuhost a novou koncepci uživatelsky přívětivého ovládání. Pila pracuje s velikým sklonem pilového pásu oproti rovině svěráku (7 stuňů), čímž zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.Tyto vlastnosti ve spojení s  výkonným pohonem  a pilovým pásem výšky 34 mm zaručují stroji vysokou výkonnost a efektivnost.

Délka i počet kusů je zadáván z ovládacího panelu. Stroj si sám volí počet podání a provádí potřebné výpočty. Systém umožňuje zadání 9 programů pro rychlé nastavování délek, případně variantu automatické změny rozměru pro dělení několika přířezů z jedné tyče. Pila umožňuje volbu mezi automatickým a poloautomatickým režimem, kdy jsou veškeré pohyby ovládané nezávisle. 

Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez ocelí, nástrojových ocelí, především plného průřezu.

picture
             
  410 x x x x x
  250* x x x x x
  400x400 x x x x 400x340
  400x400 x x x x 400x340
         
3x400V 3,0 20-100 4520x34x1,1 1300
         
1600 2200 2050 1815 800

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání. Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí jednoho hydraulického válce.
 • Tuhá konstrukce pily a skloněný pilový pás umožňují maximální řezný výkon stroje. 
 • Robustní litinové kladky.
 • Pracovní polohy ramene: horní poloha je ovládána automaticky pomocí systému PEGAS ABP ( dotyková lišta umístěná těsně pod zuby pilového pásu, lineární vedení, mikrospinač, stavěcí šroub ). Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu v místě obsluhy a mikrospínače.  Po dosažení dolní koncové polohy se rameno automaticky vrátí do zadané horní polohy.
 • Hlavní svěrák pro upnutí materiálu používá vyspělou konstrukci s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem a litinovou čelistí uloženou v suvném ocelovém vedení. Dlouhozdvihová čelist upíná materiál proti pevné čelisti.
 • Čelist hlavního svěráku je dělená, tj. upíná polotovar před i za řezem
 • Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist hlavního svěráku přímo do vynašeče třísek.
 • Velmi tuhý podavač se pohybuje pomocí hydraulického válce po dvou broušených tyčích pomocí teflonových pouzder.
 • Podavač posunuje řezaný materiál do hlavního svěráku vždy o délku, kterou zadá obsluha do ovládacího panelu. Pozice podavače je snímána pomocí elektromagnetického čidla a odměřovacího magnetického pásku.
 • Uložení podávacího svěráku v podavači je plovoucí, což znamená, že se podávací svěrák volně pohybuje o několik mm ve směru kolmém na směr podávání. Pevná čelist podávacího svěráku tak kopíruje případnou křivost podávaného materiálu a je eliminováno opotřebení mechanických součástí podavače.
 • Pro precizní pozicování dojíždí podavač do cílových poloh mikroposuvem.
 • Upnutí materiálu v podávacím svěráku je indikováno mikrospínačem.
 • Svěrák podavače používá vyspělou konstrukci s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem a litinovou čelistí uloženou v suvném ocelovém vedení. Dlouhozdvihová čelist upíná materiál proti pevné čelisti. 

Standardní výbava:

 • Vodítka pásu s tvrdokovovými destičkami.
 • Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné polohu vodítka manuálně nastavovat. Nosník vodítka je uložen pomocí lineárního vedení.
 • Pila je standardně vybavena manálním napínáním pilového pásu s indikací správné napínací síly pomocí mikrospinače a LED. Jako příslušenství 410-NPH nabízíme hydraulické napínání pilového pásu s indikací tlaku na manometru.
 • Čistící kartáč pilového pásu ( poháněný pasivně pohybem kladky pilového pásu) zajišťuje kvalitní čištění pilového pásu. Jako příslušenství nabízíme elektricky poháněný ( 650 ot/min. ) kartáč 410-ECK.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Regulace řezného posuvu je manuální pomocí škrtícího ventilu u ovládacího panelu.
 • Pila používá regulaci tlaku řezu pomocí hydraulického redukčního ventilu a manometru.
 • Pila používá bezpečnostní regulaci řezného posuvu PEGAS BRP. Princip: překročení ztížení definované proudovým odběrem ( ampery ) automaticky zastav řezný posuv.
 • Chladící systém pro emulzi, vedenou do vodítek pásu a flexibilním rozvodem do prostoru řezu.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky, hrablové vynašeče třísek 400 VTS a 410 VTT nabízíme jako příslušenství.
 • Mikrospínač napětí pilového pásu a otevření krytu kladek
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pohonů a pohybů pily.
 • Řídící systém SAW-MICRO, který pomocí 8-bitového procesoru ovládá veškeré pohyby pily i řezný cyklus
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce automatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání hlavního i podávacího svěráku, posuv podavače. 

Základní výbava stroje:

 • osvětlení pracovního prostoru
 • pilový pás
 • sada nářadí
 • návod k obsluze

Pracovní cyklus:

Programování  9 různých zadání. Program obsahuje počet kusů a délku. Vícenásobné podání kalkuluje procesor automaticky. Možno volit různé režimy řezu a možnost automatické změny délek mezi zadanými programy. Po zmáčknutí tlačítka start, pila automaticky upne materiál. Rameno se pohybuje do řezu, po odřezání materiálu vyjede do horní polohy. Svěrák se uvolní, podavač posune materiál na požadovanou délku a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá a odebírá řezaný materiál.

Príslušenství

príslušenstvo

410-NPH Hydraulické napínání pilového pásu.
410-HP-A Hydraulické horní upínání. Pomocí hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák.
410-RTS-A Regulace tlaku svěráku, obsahuje sadu 2 ks pro oba svěráky.
410-GPZ Skluz odříznutého materiálu.
410-SKV Boční vedení odříznutých kusů montovaný k SKZ.
410-VTS Šnekový vynašeč třísek. Součástí je jeden kus BOX-TRI.
410-VTT Vynašeč třísek pro dlouhé třísky (nerez, …)Součástí je jeden kus BOX-TRI
410-ECK Elektromotorem poháněný čisticí kartáč.
BOX-PCS Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TRI Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TAH Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.
LIGHT L1 Halogenová svítilna pro osvětlení pracovního prostoru.
MINI LUBE Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, - pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.
LASER LINE Laserová linka promítaná do místa řezu.
410-RDT 1000/450 Dráha robustní, délka 1000 mm, šířka válců 450 mm, nosnost 1000 kg/m.
410-RDT 2000/450 Dráha robustní, délka 2000 mm, šířka 450 mm, nosnost 1000 kg/m.
410-RDZ 1000/450 Válečková dráha na výstupu z pily zajišťující podporu pro kratší přířezy.Délka 2000 mm, 6 válců, nosnost 1000 kg/m.
410-RDZ-SKZ 2000/450 Válečková dráha na výstupu s integrovaným skluzem pro krátké kusy.Délka 2000 mm, 7 válců, nosnost 1000 kg/m.
410-VZM Elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení válečkové dráhy s pilou. Systém nepoužívá poháněné válečky pomocí řetězu - nemůže dojít
410-V Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer.
410-V-NI Nitridovaný válec plného průřezu délky 450mm. Příplatek za nitridaci 1 válce.
410-RB Boční váleček pevný, výška 200 mm, s vlastním vedením v ocelových lištách.
410-RBS Boční váleček posuvný, výška 200 mm (nutný RB ).
410-RDH Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 700 kg.
OZP 1000 Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou, délka 1000 mm. Pokud je použito v  systému více drah, montuje se vždy na poslední dráhu. Na ostatní dráhy je použito OZP-D.
OZP 2000 Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délka 2000 mm. Pokud je použito v  systému více drah, montuje se vždy na poslední dráhu. Na ostatní dráhy je použito OZP-D.
OZP-D 1000 \"Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délka, délky 1000 mm. Pokud je použito v systému více drah, montuje se vždy na poslední dráhu. Na ostatní dráhy je použito OZD-L.\"
OZP-D 2000 \"Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky, délka 2000 mm. Pokud je použito v systému více drah, montuje se vždy na poslední dráhu. Na ostatní dráhy je použito OZD-L.\"
OZS 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomalo posuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2000 mm. Měření délky měřítkem a ryskou.
OZS-D 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomalo posuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2000 mm. Zobrazení nastavené délky digitálně.
OZP-L Prodloužení odměřování OZP o 2000 mm.
OZD-L Prodloužení digitálního odměřování o 2000 mm.
410-QPARTS Sada rychle se opotřebitelných dílů.
410-NAV Tištěná verze návodu k obsluze.
PAL2 Balení na paletě 2,4 m x 2,4 m.
OBAL2 Obal – dřevěná bedna 2,4 m x 2,4 m.
SUPPORT

PROSPEKTY:

400 PROFI A-CNC400 PROFI A-CNC
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder