300x300 HERKULES A-CNC

DVOUSLOUPOVÉ - DĚLENÍ PLNÝCH MATERIÁLŮ

Vysoce produktivní automatická hydraulicky ovládaná dvousloupová pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu. Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech. Pila má extrémně robustní konstrukci ve spojení s výkonným pohonem a pilovým pásem výšky 34 mm zaručují stroji maximální možnou výkonnost. Řídící systém SIEMENS zajišťuje automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní a dolní polohy ramene, zobrazení řezné rychlosti a rychlosti posuvu do řezu. Řídící systém nabízí možnost uložení až 99 řezných programů, každý program 99 řádků (různé délky a různé počty kusů). Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez ocelí, nástrojových ocelí, především plného průřezu.

picture
             
  300 x x x x x
  250* x x x x x
  300x300 x x x x 300x220

*doporučené hodnoty

         
3x400V 3,0 20-100 4520x34x1,1 1420
         
2200 2080 2140 2100 800

Konstrukce:

 • Pásová pila má robustní konstrukci, která předurčuje modely Herkules k využití karbidových pilových pásů. Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání. Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Tuhý rám pily, uložení sloupů těsně u upínacího svěráku a pilový pás v těsné blízkosti sloupů minimalizují vibrace a umožňují maximální řezný výkon stroje. 
 • Robustní litinové kladky skloněné o 25 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno používá inkrementální  čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.  Horní pracovní poloha ramene je nastavena řídícím systémem automaticky po zadání rozměrů řezaného materiálu.
 • Svěrák pro upnutí materiálu používá vyspělou konstrukci s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem a čelistí uloženou na lineárním vedením.
 • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem.  Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku přímo do vynašeče třísek.
 • Svěrák podavače je robustní ocelový svařenec.
 • Pohyb podávacích  čelistí po lineárního vedení, pomocí hydraulického válce.  Upínací čelist je dlouhozdvihová (posuv dlouhozdvihovým hydraulickým válcem), ,,pevná čelist´´ je krátkozdvihová (uvolňuje svou pozici při podávání tyče, nedochází k opotřebení čelisti a prokluzu materiálu).  Pevná čelist podavače i hlavního svěráku s krátkozdvihovým odskokem= bezkontaktní podávání křivého materiálu.
 • Velmi tuhý podavač se pohybuje po lineárním vedení pomocí hydraulického válce. 2 rychlosti podavače (manipulační a dojezdová).  Inkrementální přímočarý snímač pro indikaci polohy podavače. Funkce GTO (jdi na pozici).  Pila umožňuje násobné podání.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - což umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu.
 • Vodítka pásu s tvrdokovovými destičkami.
 • Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné polohu vodítka manuálně nastavovat. Nosník vodítka je uložen pomocí lineárního vedení.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací obvodové rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem. Pozor:
 • Chladící systém pro emulzi, vedenou do vodítek pásu a do řezné drážky
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky, šnekový vynašeč třísek.
 • Mikrospínač napnutí pásu a otevření krytu
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem SIEMENS  , který ovládá řez pily ve dvou základních režimech: BIMETAL a KARBID
 • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je realizován systémem Pegas ARP, který automaticky reguluje řezný posuv v závislosti na odporu řezaného materiálu. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
 • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí bimetalovými nebo karbidovými pilovými pásy. Řídící systém i v režimu KARBID používá regulaci řezného posuvu při nadměrné zátěži pilového pásu (systém čte zátěž pohonu pásu v Amperech). Regulace není aktivní, slouží jako pojistka, pokud je pás opotřebený. Řídící systém sníží řezný posuv na polovinu a dokončí řez.
 • Regulace řezného posuvu je realizována hydraulickým ventilem s řízením pomocí servomotoru. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv  (mm/minutu) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
 • Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Pila ve standartním provedení umí otevřít zónu řezu na straně podavače ( zvýší životnost pilového pásu při pohybu ramene nahoru )
 • Bezpečnostní modul Siemens a autodiagnostikou.
 • Pracovní pohyby ovládá hydraulická centrála. Centrála obsahuje regulační ventily pro nastavení tlaku svěráku.

Základní výbava stroje:

 • skluz pro odříznutý materiál
 • šnekový vynašeč třísek
 • osvětlení pracovního prostoru
 • frekvenční měnič
 • pilový pás
 • sada nářadí
 • návod k obsluze
SUPPORT

PROSPEKTY:

300x300 HERKULES X-CNC300x300 HERKULES X-CNC
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder