1250x1600 PORTAL

DVOUSLOUPOVÉ - S POHYBLIVÝM STOLEM

Vysoce produktivní portálová dvousloupová pásová pila. Varianta řídícího systému X v základním provedení nabízí 64-ti bitový procesor, zajišťující automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní polohy ramene, zobrazení řezné rychlosti a rychlosti posuvu do řezu. Řídící systém ovládá posuv portálu stroje. Řídící systém připraven pro komunikaci s externím příslušenstvím.

Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech. Jako opce je možno stroj vybavit funkcí horizontálního řezu. Tato funkce je možná jen prvovýrobě a nelze ji doplnit dodatečně.

Stroj nalézá uplatnění v těžkém průmyslu. Zejména tm, kde je manipulace s děleným polotovarem obtížná.

picture
           
  1250 x x x x
  1250x1600- vertikální řez        
  1600x1000 - horizontální řez        

*doporučené hodnoty

         
3x400V 12,5 15-80 11650x80x1,6 20 000
           
5200 3550 3550 4064 3160 820

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.    
 • Rám pily svařenec je veden dvěma sloupy s předepjatými lineárními ložisky. Tuhý rám pily minimalizuje vibrace a umožňuje maximální řezný výkon stroje. 
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání. Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Robustní ocelové kladky skloněné o 25 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Systém pro pohyb vodítka pilového pásu je nezávislý pro levé a pravé vodítko. Vždy je možné vodítko přiblížit bezprostředně k dělenému profilu.
 • Rameno používá inkrementální  čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.  Horní pracovní poloha ramene je nastavena řídícím systémem automaticky po zadání rozměrů řezaného materiálu.
 • Pila není vybavena svěrákem.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu.
 • Pás je veden nastavitelnými vodítky s tvrdokovovými destičkami a horním vedením pásu kaleným kroužkem na jehličkovém ložisku.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací obvodové rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem.
 • Posuv portálu, který nese rameno má možnost pohybu v jedné rovině pomocí čtyř předepjatých lineárních vedení. Posuv pomocí ozubeného hřebenu a posuvových kol. Každý nosník portálu má vlastní pohon elektromotorem a kuželočelní převodovkou (servopack). Všechny pohony mají vlastní magnetický odměřovací systém s absolutním odměřováním. Jedna osa je použita jako referenční, druhá osa kontroluje a vymezuje teoretickou odchylku od absolutní polohy – zaručení plynulosti chodu a přesnosti posuvu. Pro řízení jsou použity dva PLC Omron.
 • Posuv ramene do řezu servopohonem
 • Chladící systém pro emulzi, vedenou do vodítek pásu.
 • Mikrospínač napnutí pásu a otevření krytu
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem MAHLER, jehož součástí je systém servopohonu Pegas ARP, umožňující automaticky regulovat řeznou rychlost v závislosti na odporu řezaného materiálu, který je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů.   Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako obvodová rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Pracovní pohyby remene ovládá hydraulická centrála
 • Opce, která umožňuje  řezání ve 2 rovinách díky uložení pásu v ojedinělém řešení vodítka v kulise a ose posuvu portálu a ramene. Pro horizontální směr řezu je rameno fixováno v konstantní poloze a posuv provádí portál proti pracovnímu stolu. Pro vertikální směr řezu je fixována poloha portálu a pracovní posuv zajišťuje rameno pily. Poloha ramene nebo portálu je nastavena a regulována odměřovacím systémem a řídícím systémem pily. Tato opce není standardní výbavou a je možné ji objednat pouze při zadání stroje do výroby.
 • Upínací stůl není součástí základního provedení. Individuální řešení dle požadavku zákazníka.

Základní výbava stroje:

 • osvětlení pracovního prostoru
 • frekvenční měnič
 • pilový pás
 • sada nářadí
 • návod k obsluze

Pracovní cyklus:

Obsluha ovládá pojezd portálu do polohy vertikálníhořezu. Po odstartování stroj provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a pila se zvedne do zvolené horní polohy a otevře svěráky. Obsluha zakládá, podává a odebírá materiál.

Príslušenství

MINI LUBE bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar
LASER LINE laserová linka promítaná do místa řezu
1200-BANDM42 pilový pás 11650x67x1,6 M42
1200-BANDM51 pilový pás 11 650x67x1,6 M51
SUPPORT

PROSPEKTY:

1250x1600 PORTAL1250x1600 PORTAL
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder