1000 CAMEL X

DVOUSLOUPOVÉ - DĚLENÍ TRUBEK

Poloautomatická dvousloupová pásová pila s kompletním hydraulickým ovládáním. Unikátní konstrukce pásové pily, s třemi kladkami pro vedení pilového pásu. Tato koncepce umožňuje vysokou prostupnost ramene s pilovým pásem nakloněným o 8 stupňů proti základně svěráku.
Varianta X v základním provedení nabízí 64-ti bitový řídící systém, zajišťující automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní a dolní polohy ramene, zobrazení rychlosti pásu a řezného posuvu.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech v poloautomatickém cyklu.
Je to produktivní stroj k dělení konstrukčních ocelí profilového průřezu. Okrajově je možné řezat i těžce obrobitelné, legované oceli.

picture
             
  1000 x x x x x
  550* x x x x x
  1000x960 x x x x 1000x650
         
3x400V 7,5 20-100 8920x54x1,6 6040

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Proto jsou veškeré nosné části řešeny jako robustní ocelové svařence.
 • Rameno pily je vedeno v lineárních ložiskách (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností. Použití 3 litinových kladek.
 • Rameno používá inkrementální  čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.  
 • Svěrák s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem, která upíná materiál před řezem.
 • Vedení pásu ve vidiových deskách a po litinových kladkách.  
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 8 stupňů. To zajišťuje výrazně vyšší výkon při řezání profilů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
 • 1 vodítko pilového pásu je namontované na pevném nosníku. Druhé vodítko je uloženo na posuvném nosníku.
 • Manuální přestavení a fixace nosníku
 • Pila je vybavena automatickou indikací správného napnutí pilového pásu, pás se napíná v základním provedení pily hydraulicky.  
 • Elektromotorem poháněný kartáč ( 650 ot./minutu ) zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem. Pozor:  Pohon s planetovou převodovkou odpovídá pohonu se šnekovou převodovkou a  motorem cca dvojnásobného výkonu.
 • Systém mazání a chlazení řezu prostřednictvím řezné emulze.
 • Robustní podstavec je uspůzoben pro manipulaci pomocí jeřábu.
 • Mikrsopínač napětí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem MAHLER, jehož součástí je systém Pegas ARP, umožňující automaticky regulovat řeznou rychlost v závislosti na odporu řezaného materiálu, který je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů.   Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako obvodová rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Regulace řezného posuvu je realizována hydraulickým škrtícím ventilem s řízením pomocí servomotoru. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv  (mm/minutu ) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě ) hydraulického oleje.
 • Hydraulická centrála ovládá funkce  pily.  Pohybuje ramenem do řezu, zdvihá rameno, otevírání a zavírání hlavní svěrák.  Obsahuje regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku. Hydraulické napínání pilového pásu.

Základní výbava:

 • NPH – hydraulické napínání pilového pásu
 • RTS - regulace tlaku svěráku
 • LIGHT - osvětlení pracovního prostoru
 • frekvenční měnič pro regulaci rychlosti pásu
 • pilový pás
 • sada nářadí
 • návod k obsluze

Pracovní cyklus:

Po odstartování provede stoj řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy. Obsluha zakládá, posouvá a odebírá materiál.

Príslušenství

BOX-TRI Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TAH Přípravek pro manipulaci s BOX-TRI a BOX-TRI.
1000-VTH Hrablový vynašeč třísek.
1000-SRZ Svěrák za řezem.
1000-SRH  
MINI LUBE Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod vzduchu 6 bar.
LASER LINE Laserová linka promítaná do místa řezu.
1000-ZO  
1000-HP Hydraulické horní upínání. Pomocí hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru.
1000-RDT 1000/1150 Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 1000 mm, šířka válců 620 mm, 3 válce, nosnost 1700 kg/m.
1000-RDT 2000//1150 Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka válců 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m
1000-RDM-2000//1150 Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Délka 2000 mm, šířka válců 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m.
1000-RDML 2000//1150 Prodlužovací robustní dráha montovaná k poháněné dráze RDM. Délka 2000 mm, šířka válců 620 mm, 5 válců, nosnost 1700kg/1m.
1000-VZM Elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Délka = 900 mm, šířka válců 620 mm. Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení válečkové dráhy s pilou. Systém nepoužívá poháněné vál
1000-RDH Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg.
1000-RBR Boční váleček pevný, s vlastním ocelovým rámem.
1000-RBRS Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením.
1000-RBRS-H  
OZP 1000 Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou, délky 1m.
OZP 2000 Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délky 2m.
OZP-D 1000 Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky,délky 1m.
OZP-D 2000 Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky, délky 2m
OZS 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Měření délky měřítkem a ryskou.
OZS-D 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Zobrazení nastavené délky digitálně.
OZP-L Prodloužení odměřování OZP o 2 m.
OZD-L Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.
1000-QPARTS Tištěná verze návodu k obsluze.
1000 - NAV Tištěná verze návodu k obsluze.
SUPPORT

PROSPEKTY:

1000 CAMEL X1000 CAMEL X
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder