850x1000 HERKULES X

DVOUSLOUPOVÉ - DĚLENÍ PLNÝCH MATERIÁLŮ

Vysoce produktivní poloautomatická dvousloupová pásová pila s kompletním hydraulickým ovládáním.

Varianta X v základním provedení nabízí 64-ti bitový řídící systém, zajišťující automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní polohy ramene, zobrazení řezné rychlosti a rychlosti posuvu do řezu. Řídící systém připraven pro komunikaci s externím příslušenstvím.

Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech.  Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů.

             
  850 x x x x x
  850 x x x x x
  1010x850 x x x x 1010x610

b= 850mm – bez horního přítlaku, s horním přítlakem b=840 mm

         
3x400V 12,5 15-80 9080x67x1,6 10100
           
4150 2050 2050 2950 2500 615

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.     
 • Rám pily svařenec je veden dvěma sloupy s předepjatými lineárními ložisky. Tuhý rám pily s uložením sloupů těsně u upínacího svěráku a pilového pásu v těsné blízkosti sloupů minimalizují vibrace a umožňují maximální řezný výkon stroje.  
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání. Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců. Robustní ocelové kladky skloněné o 25 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno používá inkrementální  čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.  Horní pracovní poloha ramene je nastavena řídícím systémem automaticky po zadání rozměrů řezaného materiálu.
 • Svěrák pro upnutí materiálu používá vyspělou konstrukci s dlouhozdvihovým válcem a vedením s broušenými tyčemi. Základní odlitek umístěn v bezprostřední blízkosti sloupů pro optimalizování fixace materiálu.
 • Celou pilou prochází válečkový dopravník podpírající polotovar v celé délce řezu. Dopravník obsahuje poháněné válce.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - což umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu, vodítky pásu s tvrdokovovými destičkami a horním vedením pásu kaleným kroužkem na jehličkovém ložisku. Pro minimalizaci vzdálenosti vodítka od děleného polotovaru je vodítko spojeno s čelistí svěráku.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací obvodové rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem. Pozor:Pohon s planetovou převodovkou odpovídá pohonu se šnekovou převodovkou a  motorem cca dvojnásobného výkonu.
 • Chladící systém pro emulzi, vedenou do vodítek pásu.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky a šnekovým vynašečem třísek.
 • Mikrospínač napnutí pásu a otevření krytu
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem MAHLER, jehož součástí je systém Pegas ARP, umožňující automaticky regulovat řeznou rychlost v závislosti na odporu řezaného materiálu, který je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů.   Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako obvodová rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Pracovní pohyby ovládá hydraulická centrála.

Základní výbava stroje:

 • šnekový vynašeč třísek
 • osvětlení pracovního prostoru
 • frekvenční měnič
 • pilový pás
 • sada nářadí
 • návod k obsluze

Pracovní cyklus:

Po odstartování stroj upne svěráky, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a pila se zvedne se do zvolené horní polohy a otevře svěráky. Obsluha zakládá, podává a odebírá materiál.

Príslušenství

príslušenstvo

VTH Hrablový vynašeč třísek
850-SRZ Svěrák za řezem. Hydraulické upnutí polotovaru za řezem.
850-HP Hydraulické horní upínání na hlavním svěráku. Pomocí hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru.
850-HP-Z Hydraulické horní upínání na výstupním svěráku (SRZ). Pomocí hydraulického válce utáhne polotovar ve vertikálním směru.
BOX-PCS Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TRI Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TAH Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.
MINI LUBE Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.
LASER LINE Laserová linka promítaná do místa řezu.
850-RDT 2000/1000 Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 1000 mm, 5 válců. Statická únosnost 5000 kg/m.
850-RDM 2000/1000 Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Délka 2000 mm, šířka 1000 mm, 5 válců, nosnost 5000 kg/m.
850-RDM-L 2000/1000 Prodlužovací 2m segment montovaný k RDM 2000/1000, nebo přímo k poháněným válcům v pile a využívající síly hydromotorů.- POZOR: s pohonem hydromotorem možno přepravovat těleso o max. hmotnosti 3 000 kg
850-TDT 2000/1000 Vstupní nebo výstupní extra robustní dráha. Šířka 1000 mm, délka 2000 mm, 8 válců. Nosnost 7000 kg/m. Možnost montáže dalších segmentů. Součástí 1 ks vertikálního válce RBR
850-TDM 2000/1000 Extra robustní dráha s pohonem. Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčniho měniče. Šířka 1000 mm, délka 2000 mm, 8 válců. Možnost montáže dalších segmentů. Součástí 1 ks vertikálního válce RBR
850-TDM-L 2000/1000 Extra robustní prodlužovací 2m segment montovaný k TDM, nebo přímo k poháněným válcům v pile a využívající síly hydromotorů. Šířka 1000 mm, délka 2000 mm, 8 válců. Nosnost 7000 kg/m. POZOR: s pohonem hydromotorem možno přepravovat těleso o max. hmotnost
850 RBR Boční váleček pevný, výška 800 mm s vlastním ocelovým rámem.
850 RBRS Boční váleček posuvný výška 800 mm, s vlastním rámem a posuvným vedeníém, fixovaný 2 ks T-matic.
OZP 2000 Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délky 2m.
OZP-D 2000 Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky, délky 2m.
OZS 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Měření délky měřítkem a ryskou.
OZS-D 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Zobrazení nastavené délky digitálně.
OZP-L 2000 Prodloužení odměřování OZP o 2 m
OZD-L 2000 Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.
850 - QPARTS Sada rychle se opotřebitelných dílů: * 16 ks Vidiová deska boční 765000,HF10 * 16 ks Šroub k vid. desce US14 * 8 ks Ložisko 6205 2RS1 /SKF/ * 2 ks Ložisko RNAST 17 * 2 ks 1200-VOD-CEP-PAS čep pro vodící kroužek pilového pásu ve vodít
850 - NAV Tištěná verze návodu k obsluze.
SUPPORT

PROSPEKTY:

850x1000 HERKULES-X850x1000 HERKULES-X
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder