510x510 HERKULES X-CNC

DVOUSLOUPOVÉ - DĚLENÍ PLNÝCH MATERIÁLŮ

Vysoce produktivní automatická hydraulicky ovládaná dvousloupová pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu. Pila používá extrémně robustní konstrukce a zejména rameno skloněné o 25 stupňů. Tyto vlastnosti ve spojení s ještě výkonnějším planetovým pohonem a pilovým pásem výšky 54 mm zaručují stroji maximální možnou výkonnost.

Varianta X-CNC v základním provedení nabízí 64-ti bitový řídící systém, zajišťující automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní a dolní polohy ramene, zobrazení řezné rychlosti a rychlosti posuvu do řezu. Řídící systém připraven pro komunikaci s externím příslušenstvím-možnost uložení až 99 programů, každý program 99 řádků (různé délky a různé počty kusů).

Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech. Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů.

             
  510 x x x x x
  510* x x x x x
  510x560 x x x x 500x490

*doporučené hodnoty

         
3x400V 7,5 15-80 6060x54x1,6 6220
           
3100 2150 2150 2600 2100 800

Konstrukce:

 • Pásová pila má robustní konstrukci, která předurčuje modely Herkules k využití karbidových pilových pásů. Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.
 • Rám pily svařenec je veden dvěma sloupy s předepjatými lineárními ložisky. Tuhý rám pily s uložením sloupů těsně u upínacího svěráku a pilového pásu v těsné blízkosti sloupů minimalizují vibrace a umožňují maximální řezný výkon stroje. 
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání. Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Robustní ocelové kladky skloněné o 25 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno používá inkrementální  čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.  Horní pracovní poloha ramene je nastavena řídícím systémem automaticky po zadání rozměrů řezaného materiálu.
 • "Svěrák pro upnutí materiálu používá vyspělou konstrukci s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem a čelistí uloženou na lineárním vedením.
 • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem.  Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku přímo do vynašeče třísek. "
 • Svěrák podavače je robustní ocelový svařenec.
 • Pohyb čelistí po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce.  Jedna čelist je dlouhozdvihová (posuv dlouhozdvihovým hydraulickým válcem), jedna je krátkozdvihová (uvolňuje svou pozici při podávání tyče, nedochází k opotřebení čelisti a prokluzu materiálu).  Pevná čelist podavače i hlavního svěráku s krátkozdvihovým odskokem= bezkontaktní podávání křivého materiálu.
 • Velmi tuhý podavač s krokem podání 670 mm se pohybuje po lineárním vedení pomocí hydraulického válce. 2 rychlosti podavače (manipulační a dojezdová).  Inkrementální přímočarý snímač pro indikaci polohy podavače a funkce GTO (jdi na pozici).  Pila umožňuje násobné podání.
 • Celou pilou prochází válečkový dopravník podpírající polotovar v celé délce řezu.

Standardní výbava:

 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - což umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu.
 • Vodítka pásu s tvrdokovovými destičkami a horním vedením pásu kaleným kroužkem na jehličkovém ložisku.
 • Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné polohu vodítka manuálně nastavovat.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací obvodové rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem. Pozor: Pohon s planetovou převodovkou odpovídá pohonu se šnekovou převodovkou a  motorem cca dvojnásobného výkonu.
 • Chladící systém pro emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí LocLine systému přímo do řezné drážky
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky a šnekovým vynašečem třísek.
 • Mikrospínač napnutí pásu a otevření krytu
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem MAHLER, který ovládá řez pily ve dvou základních režimech: BIMETAL a KARBID
 • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je realizován systémem Pegas ARP, který automaticky reguluje řezný posuv v závislosti na odporu řezaného materiálu. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
 • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí bimetalovými nebo karbidovými pilovými pásy. Řídící systém automaticky reguluje řezný posuv ( 75% posuv ) na začátku řezu. Cílem je eliminace vibrací a zatížení zubů pilového pásu na začátku řezu. V průběhu řezu je řezný posuv konstantní. 15 mm před koncem řezu systém automaticky řezný posuv sníží. Tím je dosaženo vyšší životnosti pilového pásu.  Řídící systém i v režimu KARBID používá regulaci řezného posuvu při nadměrné zátěži pilového pásu (systém čte zátěž pohonu pásu v Amperech). Regulace není aktivní, slouží jako pojistka, pokud je pás opotřebený. Řídící systém sníží řezný posuv na polovinu a dokončí řez.
 • Regulace řezného posuvu je realizována hydraulickým ventilem s řízením pomocí servomotoru. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv  (mm/minutu) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
 • Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Nový bezpečnostní modul Siemens a autodiagnostikou.
 • Pracovní pohyby ovládá hydraulická centrála. Centrála obsahuje regulační ventily pro nastavení tlaku svěráku.

Základní výbava stroje:

 • skluz pro odříznutý materiál
 • šnekový vynašeč třísek
 • osvětlení pracovního prostoru
 • frekvenční měnič
 • pilový pás
 • sada nářadí
 • návod k obsluze

Pracovní cyklus:

 • Obsluha volí mezi 2 režimy:
  MANUAL (pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu).
 • PROGRAM (obsluha nastavuje program řezání, pila poté tyto programy realizuje). Obsluha může uložit až 99 programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, rychlost řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit v 99 řádcích, pila automaticky podá různě zadané délky.
  Po odstartování stroj upne svěráky, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze se uvolní zóna řezu a pila se zvedne se do zvolené horní polohy a otevře svěráky. Posun materiálu pomocí podavače – periodický (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání) nebo postupný režim (podavač se posune na hodnotu 700mm, upne tyč a postupně ji podává do řezu.

Nově nabízíme:
-500 RDZ- SKZ- 2000: výstupní robustní dráhu se skluzem pro odřezaný materiál. Délka 2000 mm, šířka 620 mm, 7 válců, statická únosnost 1 700 kg/m. Součástí dráhy sada krycích plechů pro vyplnění mezer mezi válci- 500-RDZ-SKZ-2000

-500 RDP 1000: Vstupní robustní dráha, délka 1000 mm, šířka 620 mm, 5 válců, statická únosnost 1 700 kg/m. Součástí 1 kus vertikálního válce 500 RBR.

Príslušenství

príslušenstvo

510-PKS Pohyb podavače pomocí kuličkového šroubu.
510-ATB Automatický posun materiálu přesně do zóny řezu.
510-ABP Automatické, bezkontaktní nastavení pracovní polohy.
510-CMU Otevření zóny řezu při pohybu pilového pásu do horní polohy.
510-KKR Kontrola kolmosti řezu.
BOX-PCS Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TRI Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TAH Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.
500-HP-A Hydraulické horní upínání. Pomocí hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák.
MINI LUBE Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod vzduchu 6 bar.
LASER LINE Laserová linka promítaná do místa řezu.
500-RDZ 1000/620 Speciální výstupní robustní dráha, délka 1000 mm, šířka válců 620 mm, 6 válců, statická únosnost 1 700 kg/m. Součástí 1 kus vertikálního válce 500 RBR.
500 RDZ-SKZ 2000/620 Výstupní robustní dráha se skluzem pro odřezaný materiál. Délka 2000 mm, šířka válců 620 mm, 7 válců, statická únosnost 1 700 kg/m. Součástí dráhy sada krycích plechů – vyplnění mezer mezi válci.
500-RDT 1000/620 Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 1000 mm, šířka 620 mm, nosnost 1700 kg/m.
500-RDT 2000/620 Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 620 mm, nosnost 1700 kg/m.
500-RDM-2000/620 Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Délka 2000 mm, šířka 620 mm, nosnost 1700 kg/m.
500-RDML 1000/620 Prodlužovací robustní dráha montovaná k RDM 2000/620, nebo RDM-E 2000/620. Délka 1000 mm, šířka 620 mm, nosnost 1700kg/1m.
500-RDML 2000/620 Prodlužovací robustní dráha montovaná k RDM 2000/620, nebo RDM-E 2000/620. Délka 2000 mm, šířka 600 mm, nosnost 1700kg/1m.
500-VZM Elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Délka = 900 mm, šířka válců 620 mm. Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení válečkové dráhy s pilou. Systém nepoužívá poháněné vál
500-RDH Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg.
500 V Válec válečkové dráhy RDT, vložený do mezer.
500-RBR Boční váleček pevný, výška 500 mm s vlastním ocelovým rámem.
500-RBRS Boční váleček posuvný výška 500 mm, s vlastním rámem a posuvným vedením, fixovaný 2 ks T -matic.
OZP 1000 Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou, délky 1m.
OZP 2000 Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délky 2m.
OZP-D 1000 Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky,délky 1m.
OZP-D 2000 Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky, délky 2m.
OZS 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Měření délky měřítkem a ryskou.
OZS-D 2000 Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Zobrazení nastavené délky digitálně.
OZP-L Prodloužení odměřování OZP o 2 m.
OZD-L Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.
500-OZK Konzola pro podepření přesahující části odměřovacího zařízení.
510 - QPARTS Sada rychle se opotřebitelných dílů: * 8 ks Vidiová deska boční 765000,HF10 * 8 ks Šroub k vid. desce US14 * 12 ks Ložisko 61905 2RS1 – SKF * 2 ks Ložisko RNAST 17 * 2 ks 1200-VOD-CEP-PAS – čep pro vodící kroužek * 2 ks 1200-VOD-RST017-KROUZ
510 - NAV Tištěná verze návodu k obsluze.
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder