440x600 HORIZONTAL
X-NC-2000

DVOUSLOUPOVÉ - ÚHLOVÉ ŘEZY

Vysoce produktuvní, automatická dvousloupová hydraulicky ovládaná pásová pila určená pro řezání ocelových konstrukcí a profilů s podáním materiálu 2000 mm. Stroj je konstruován pro automatické řezání dlouhých tyčí. Při úhlovém řezání tyčí kratších než 500mm v automatickém cyklu, stroj automaticky přeruší cyklus a čeká až obsluha odstraní materiál a potvrzením na ovládacím panelu znovu odstartuje automatický cyklus.

picture
             
  470 475 330 475 305 x
  250* 180* 130* 180* 130* x
  610x410 490x415 320x410 495x415 305x425 610x255

*doporučené hodnoty

         
3x400V 4,0 20-100 6060x34x1,1 3835
         
3200 4880 2390 2140 800

Varianta X v základním provedení nabízí 64-ti bitový řídící systém, zajišťující automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní a dolní polohy ramene, zobrazení řezné rychlosti a rychlosti posuvu do řezu. Řídící systém připraven pro komunikaci s externím příslušenstvím-možnost uložení až 99 programů, každý program 99 řádků (různé délky a různé počty kusů). Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech, úhlové řezy plynule nastavitelné o od -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo. Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech. Díky robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí a to jak profilů tak plných polotovarů.

Konstrukce:

Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.

 • Rameno pily je vedeno v lineárních ložiskách (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností.
 • Rameno používá automatický senzor pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.
 • Svěrák s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem s dělenou čelistí, která upíná materiál před i za řezem (kolmé řezy).
 • Podavač je velmi tuhý ocelový svařenec. Podavač se pohybuje po základně s podpěrnými válci pomocí lineárního vedení. Maximální délka podání je 2000mm, stroj umožňuje vícenásobné podání.
 • Pohyb podavače elektromotorem 4 kW a kuželové převodovky, přenos ozubeným kolem a ozubenou lištou.
 • Měření délky (pozice podavače) pomocí magnetické pásky a inkrementálního snímače.
 • Natáčecí stůl pro úhlové řezy s obrobenými vodícími plochami podstavce. Natáčení stolu pro úhlové řezy pomocí hydraulického válce a hřebenového převodu. Indikace nastavovaného úhlu na display. Funkce GoTo (jdi na) s automatickým nastavením požadované pozice.
 • Měření úhlu (poloha točny), pomocí magnetické pásky a inkrementálního snímače.
 • Vedení pásu ve vidiových deskách.
 • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka, spojený s čelistí svěráku.
 • Pila je vybavena automatickou indikací správného napnutí pilového pásu, pás se napíná v základním provedení pily manuálně, na přání hydraulicky.
 • Pasivně poháněný čistící kartáč pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na emulzi s rozvodem kapaliny do vodítek pilového pásu.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky.
 • Mikrsopínač napětí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládací panel je umístěný na podavači.
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem MAHLER, jehož součástí je systém Pegas ARP, umožňující automaticky regulovat řeznou rychlost v závislosti na odporu řezaného materiálu, který je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako obvodová rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Hydrocentrála umístěna vně podstavce - lepší chlazení a lepší přístup. Hydraulická centrála ovládá funkce pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání hlavního svěráku. Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku.

Základní výbava stroje:

 • PUH - hydraulické natáčení točny s hydraulickou fixací natočení
 • HPV - systém pro pohyb vodítka, spojený s čelistí svěráku
 • RTS - regulace tlaku svěráku
 • dva robustní válce pro podpěru řezaných polotovarů
 • frekvenční měnič
 • oplachovací pistole na špony
 • pilový pás
 • sada nářadí
 • návod k obsluze

Ovládání: Obsluha volí mezi 2 režimy:

 • MANUÁLNÍ: pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu.
 • PROGRAM: obsluha nastavuje program řezání, pila poté tyto programy realizuje. Obsluha může uložit až 99 programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, rychlost řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit v 99 řádcích, pila automaticky podá různě zadané délky.

Pracovní cyklus:

Po odstartování se upne svěrák, provede se řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy a otevře se svěrák.

Príslušenství

440x600-PVP Podpěrný válec materiálu na podstavci pily , uložený na lineárním vedení - vstupní strana
440x600-PVZ Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - výstupní strana.
440x600-PUH Hydraulické natáčení ramene.
440x600-RTS Regulace tlaku svěráku.
440x600-NPH Hydraulické napínání pilového pásu.
440x600-VTT Vynašeč třísek pro dlouhé třísky – nerez … Součástí je jeden kus BOX-TRI.
BOX-PCS Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TRI Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TAH Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.
440x600-HPP Hydraulické horní upínání. Pomocí krátkozdvihového hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru.
MINI LUBE Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzi, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.
LASER LINE Laserová linka promítaná do místa řezu.
500x750 RNT Přední bezpečnostní kryt.
500-RDT 1000/620 Vstupní nebo výstupní dráha robustní. Délka 1000 mm, šířka válců 620 mm, 3 válce, statická únosnost 1 700 kg/m.
500-RDT 2000/620 Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 2000 mm, šířka válců 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m.
440x600-RDP-2000/620 Vstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM. Délka 2000 mm, šířka 620 mm, 6 válců, nosnost 1700 kg/m.
440x600-RDZ-2000/620 Výstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM. Délka 2000 mm, šířka 620 mm, 7 válců, nosnost 1700 kg/m.
450x600-VZMP Válečková dráha délky 2000 mm, šířka 620 mm s pasivnícmi válci a 1 válcem, poháněným. Elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení vá
450x600-VZMZ Válečková dráha délky 2000 mm, šířka 620 mm s pasivnícmi válci a 1 válcem, poháněným. Elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení vá
500-VZM Válečková dráha délky 900 mm, šířka 620 mm s 1 ks pasivních válců a 1 válcem, poháněným. Elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení
500-RBR Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 87 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT
450-RBRS Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 620 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 87 mm.
500-RDH Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg.
500-V Válec válečkové dráhy RDT, vložený do mezer.
OZP Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délky 2m.
OZP-D Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky, délky 2m.
OZS Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Měření délky měřítkem a ryskou.
OZS-D Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2m. Zobrazení nastavené délky digitálně.
OZP-L Prodloužení odměřování OZP o 2 m.
OZD-L Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.
440-QPARTS Sada rychle se opotřebitelných dílů:
440x600-NAV Tištěná verze návodu k obsluze.
PAL4 Balení na paletě 1,5 m x 3,5 m.
SUPPORT

PROSPEKTY:

440x600 HORIZONTAL SHI440x600 HORIZONTAL SHI
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder