400x400 HERKULES X-CNC

DVOUSLOUPOVÉ - DĚLENÍ PLNÝCH MATERIÁLŮ

NOVINKA 2014 - PLNĚ KAPATOVANÁ CNC PILA!
POZOR NEJŠIŘŠÍ NABÍDKA STANDARDNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PILY!

Vysoce produktivní automatická hydraulicky ovládaná dvousloupová pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu. Pila má extrémně robustní konstrukci a zejména rameno skloněné o 25 stupňů. Tyto vlastnosti ve spojení s výkonným planetovým pohonem a pilovým pásem výšky 41 mm zaručují stroji maximální možnou výkonnost.

64- bitový řídící systém zajišťuje automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní a dolní polohy ramene, zobrazení řezné rychlosti a rychlosti posuvu do řezu. Řídící systém nabízí možnost uložení až 99 řezných programů, každý program 99 řádků (různé délky a různé počty kusů).

Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech. Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez ocelí, nástrojových ocelí, především plného průřezu.

             
  400 x x x x  
  400* x x x x  
  400x400 x x x x 400x250

*doporučené hodnoty

         
3x400V 4,0 20-100 5580x41x1,3 2740
           
2970 2600 2600 2100 2100 775

Konstrukce:

 • Pásová pila má robustní konstrukci, která předurčuje modely Herkules k využití karbidových pilových pásů. Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.
 • Tuhý rám pily, uložení sloupů těsně u upínacího svěráku a pilový pás v těsné blízkosti sloupů minimalizují vibrace a umožňují maximální řezný výkon stroje.   
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání. Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Robustní litinové kladky skloněné o 25 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno používá inkrementální  čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.  Horní pracovní poloha ramene je nastavena řídícím systémem automaticky po zadání rozměrů řezaného materiálu.
 • Svěrák pro upnutí materiálu používá vyspělou konstrukci s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem a čelistí uloženou na lineárním vedením.
 • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem.  Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku přímo do vynašeče třísek.
 • Svěrák podavače je robustní ocelový svařenec.
 • Pohyb čelistí po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce.  Jedna čelist je dlouhozdvihová (posuv dlouhozdvihovým hydraulickým válcem), jedna je krátkozdvihová (uvolňuje svou pozici při podávání tyče, nedochází k opotřebení čelisti a prokluzu materiálu).  Pevná čelist podavače i hlavního svěráku s krátkozdvihovým odskokem= bezkontaktní podávání křivého materiálu.
 • Velmi tuhý podavač se pohybuje po lineárním vedení pomocí hydraulického válce. 2 rychlosti podavače (manipulační a dojezdová).  Inkrementální přímočarý snímač pro indikaci polohy podavače. Funkce GTO (jdi na pozici).  Pila umožňuje násobné podání.
 • Pilou prochází válečkový dopravník podpírající polotovar v celé délce řezu.

Standardní výbava stroje:

 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - což umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu.
 • Vodítka pásu s tvrdokovovými destičkami.
 • Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné polohu vodítka manuálně nastavovat. Nosník vodítka je uložen pomocí lineárního vedení.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací obvodové rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem. Pozor: Pohon s planetovou převodovkou odpovídá pohonu se šnekovou převodovkou a  motorem cca dvojnásobného výkonu.
 • Chladící systém pro emulzi, vedenou do vodítek pásu a do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky, šnekový vynašeč třísek.
 • Mikrospínač napnutí pásu a otevření krytu
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem MAHLER, který ovládá řez pily ve dvou základních režimech: BIMETAL a KARBID

  1. Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je realizován systémem Pegas ARP, který automaticky reguluje řezný posuv v závislosti na odporu řezaného materiálu. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
  2. Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí bimetalovými nebo karbidovými pilovými pásy. Řídící systém automaticky reguluje řezný posuv ( 75% posuv ) na začátku řezu. Cílem je eliminace vibrací a zatížení zubů pilového pásu na začátku řezu. V průběhu řezu je řezný posuv konstantní. 15 mm před koncem řezu systém automaticky řezný posuv sníží. Tím je dosaženo vyšší životnosti pilového pásu.  Řídící systém i v režimu KARBID používá regulaci řezného posuvu při nadměrné zátěži pilového pásu (systém čte zátěž pohonu pásu v Amperech). Regulace není aktivní, slouží jako pojistka, pokud je pás opotřebený. Řídící systém sníží řezný posuv na polovinu a dokončí řez.
 • Regulace řezného posuvu je realizována hydraulickým ventilem s řízením pomocí servomotoru. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv  (mm/minutu) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
 • Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Pila ve standartním provedení umí otevřít zónu řezu na straně podavače ( zvýší životnost pilového pásu při pohybu ramene nahoru )
 • Bezpečnostní modul Siemens a autodiagnostikou.
 • Pracovní pohyby ovládá hydraulická centrála. Centrála obsahuje regulační ventily pro nastavení tlaku svěráku.

Standardní příslušenství stroje:

 • 400-LIGHT: Svítilna- lišta s LED  pro osvětlení pracovního prostoru.
 • 400-VTT: Šnekový vynašeč třísek tlačný, koncepce ,,bez středové trubky´´ vhodný pro třísky z nerezových ocelí a pro nepřetržitý provoz pracoviště. Součástí je 1 box na třísky.
 • 400-HPV: Systém pro pohyb vodítka, spojený s čelistí svěráku.
 • 400-DPP: Automatická indikace polohy pilového pásu nad materiálm. Doraz se posouvá po lineárním vedení, ovládaný mikrospinačem.
 • 400-ARP: Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu.
 • 400 ASR: Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný pro použití karbidových pilových pásů.  Ovládáno servomotorem.
 • 400-RTS: Regulace tlaku svěráku, nastavení na hydraulické centrále, indikace na manometru na hydraulické centrále.
 • 400-CK: Elektromotorem ovládaný čistící kartáč, D=150mm, 650 ot./ min.
 • 400-NPH: Hydraulcké napínání pilového pásu
 • 400-OCP: Odskakující čelist svěráku podavače. Ovládaná krátkozdvihovým hydr. Válcem.Uložení na lineárním vedení.
 • skluz pro odříznutý materiál
 • osvětlení pracovního prostoru
 • frekvenční měnič
 • pilový pás
 • sada nářadí
 • návod k obsluze

Pracovní cyklus:

Obsluha volí mezi 2 režimy:

 • MANUAL (pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu).
 • PROGRAM (obsluha nastavuje program řezání, pila poté tyto programy realizuje). Obsluha může uložit až 99 programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, rychlost řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit v 99 řádcích, pila automaticky podá různě zadané délky.
  Po odstartování stroj upne svěráky, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze se uvolní zóna řezu a pila se zvedne se do zvolené horní polohy a otevře svěráky. Posun materiálu pomocí podavače – periodický (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání) nebo postupný režim (podavač se posune do krajní polohy, upne tyč a postupně ji podává do řezu.

Pracovní cyklus:

Po odstartování stroj upne svěrák, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy a otevře svěrák. Obsluha pouze posouvá materiál.

Príslušenství

príslušenstvo

400-ATB Automatický posun materiálu přesně do zóny řezu.
400-CMU Otevření zóny řezu při pohybu pilového pásu do horní polohy.
400-KKR Kontrola kolmosti řezu.
BOX-PCS Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TRI Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
BOX-TAH Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.
400-HP-A Hydraulické horní upínání. Pomocí hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák.
MINI LUBE Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod vzduchu 6 bar.
LASER LINE Laserová linka promítaná do místa řezu.
400-RDZ 1000/450 Speciální vstupní robustní dráha, délka 1000 mm, šířka válců 450 mm, 6 válců, statická únosnost 1 000 kg/m.
400-RDZ-SKZ 2000/450 Výstupní robustní dráha se skluzem pro odřezaný materiál. Délka 2000 mm, šířka válců 450 mm, 7 válců, statická únosnost 1 000 kg/m. Součástí dráhy sada krycích plechů – vyplnění mezer mezi válci.
400-RDT 1000/450 Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 1000 mm, šířka 450 mm, 5 válců. Statická únosnost 1000 kg/m.
400-RDT 2000/450 Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 450 mm, 5 válců. Statická únosnost 1000 kg/m.
400-VZM Elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Délka = 2000 mm, šířka válců 450 mm. Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení válečkové dráhy s pilou.
400-RDH Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg.
400 V Válec válečkové dráhy RDT, vložený do mezer.
400-RBR Boční váleček pevný, s vlastním ocelovým rámem.
400-RBRS Boční váleček posuvný, s vlastním rámem a posuvným vedením, fixovaný 2 ks T -matic.
400 - QPARTS "Sada rychle se opotřebitelných dílů: * 8 ks Vidiová deska boční 765000,HF10 * 8 ks Šroub k vid. desce US14 * 8 ks Ložisko 6203 2RS * 2 ks Ložisko RNAST 17 * 2 ks 1200-VOD-CEP-PAS – čep pro vodící kroužek * 2 ks 1200-VOD-RST017-KROUZ – vodící kr
400 - NAV Tištěná verze návodu k obsluze.
SUPPORT

PROSPEKTY:

400x400 HERKULES X400x400 HERKULES X
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder